[ Updated threads · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Channel - รายการทีวีน่าชม » อย่าหาว่าน้าสอน » #อย่าหาว่าน้าสอน อย่าใช้คนอื่นกำหนดมาตรฐานชีวิตเรา !!! (อย่าตั้งมาตรฐานตัวเองว่า อายุเท่านี้ จะต้องมีเงิน มีบ้าน มีร)
#อย่าหาว่าน้าสอน อย่าใช้คนอื่นกำหนดมาตรฐานชีวิตเรา !!!เข้าชมที่ลิ้งนี้ : https://www.youtube.com/watch?v=VsBHgMmNjPoอย่าตั้งมาตรฐานตัวเองว่า อายุเท่านี้ จะต้องมีเงิน มีบ้าน มีรถ...และอย่านำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ

ตั้งสมดุลย์ระหว่างการใช้ชีวิต กับการหาเลี้ยงชีวิต...

"เหลือเก็บก็เอาไปใช้ เหลือจ่ายก็เอาไปเก็บ"...

ชม #อย่าหาว่าน้าสอน EP.02 แบบเต็มๆ ได้ที่ https://youtu.be/iNESOwNZzeY

Comments ()    


Forum » Channel - รายการทีวีน่าชม » อย่าหาว่าน้าสอน » #อย่าหาว่าน้าสอน อย่าใช้คนอื่นกำหนดมาตรฐานชีวิตเรา !!! (อย่าตั้งมาตรฐานตัวเองว่า อายุเท่านี้ จะต้องมีเงิน มีบ้าน มีร)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: