[ Updated threads · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Forum » Fast Dream Media
Fast Dream Media
 ForumThreadsRepliesUpdates
รับสอนถ่ายภาพวีดีโอพื้นฐาน
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายภาพวีดีโอ และอยากรู้หลักการถ่ายภาพวีดีโอเบื้องต้น รวมถีงขั้นตอนต่างๆของการผลิตรายการทีวี
7 51
Thread: โปรโมชั่น หลักสูตร สอนถ่ายภา...
Posted by: swctv
โชว์ผลงาน ผู้เรียน การถ่ายภาพวีดีโอพื้นฐาน ทุกรุ่น
เป็นผลงานของ ผู้เรียน การถ่ายภาพวีดีโอพื้นฐาน ทุกรุ่น ว่าความรู้ที่ได้มานั้น นำมาปรับใช้ในงานของตนเอง หรือ ผลิตขึ้นมาใหม่
2 29
Thread: 20 ปี โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อม...
Posted by: swctv