[ Updated threads · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » รายได้จากเน็ต » รายได้จากการแชร์วีดีโอ » แชร์วีดีโอแล้วได้ตัง (เอก SWCtv)
แชร์วีดีโอแล้วได้ตัง

เป็นเรื่องง่ายๆ เพียงแค่คุรเข้าไปที่เว็บ แล้วอยากแชร์วีดีโออะไรก็ได้ส่งไปให้เพื่อนๆของคุร เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้รับเงินแล้ว ผลพลอยได้ หากเพื่อนของคุณสมัครเป็นสมาชิก และทำเช่นเดียวกับคุณ จะทำให้คุณมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น แบบง่ายๆ ใครก้ทำได้ มาเริ่มทำเงินกันเลยครับ Is easy Just visit the web. Then you want to share a video to send to your friends, you just get paid and then byproducts if your friend subscribe. And do the same with you It will make you have a simple income who can make money.그것은 쉽게 그냥 보호의 웹 사이트를 방문하십시오. 그리고 당신을 좋아한다 당신에게 수익 증가를 줄 것이다 내가 잘 할 수있는 간단한 일에서왔다.

มาเริ่มทำเงินกันเพื่อนๆ

รายได้ของผม

Paid Per Share

All Time Paid Per Share = $7.61

Paid Per View

All Time Paid Per View = $1.52

รวมรายได้ของผม

Total Earnings (All Time )

Paid Per Share: $ 7.61

Paid Per View: $ 1.52

Paid Per Connect: $ 0.00

Checkpoints Acquired: $ 0.00

Gold Acquired: $ 0.00

Pro: $ 0.00

Grand Total: $ 7.61

สมาชิกทีมเรา

boom2530 nitiphonh 2017-02-15 23:05:02

chayaporn89 chayaporn 2017-01-08 05:26:18

panatda199336 panatda 2016-12-21 22:23:31

meewan01 Mee 2016-11-08 17:58:38

giftfy1234 nutthavee 2016-10-09 08:01:51

youzarsiffikri youness 2016-04-19 04:57:31

yaten69 Weerachon 2015-12-09 22:13:56

สมัครที่ลิ้งด้านล่าง (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

[u][color=#0066cc]http://www.uvioo.com/members....u]

Comments ()    


Welcome to the biggest industry online!Nothing pays more than the ad industry + nothing is more popular than viral videos!Now you are paid when you share any YouTube video!Each and every VIDEO you share that goes VIRAL can
- Pay for your mortgage.
- Make your car payment.
- Allow you to travel the world.
And you can share as many videos as you want every day!

Finally something simple. Welcome to UVIOO.Welcome home!

http://www.uvioo.com/n/how.php?m=smoney

ยินดีต้อนรับสู่อุตสาหกรรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด!ไม่มีอะไรที่จ่ายมากกว่าอุตสาหกรรมโฆษณา + ไม่มีอะไรเป็นที่นิยมมากกว่าวิดีโอไวรัส!

ตอนนี้คุณได้รับเงินเมื่อคุณแชร์วิดีโอ YouTube!

ทุกๆ VIDEO ที่คุณแบ่งปันซึ่งเข้าถึง VIRAL ได้
 - จ่ายค่าจดจำนองของคุณ
 - ทำการชำระเงินผ่านรถของคุณ
 - ช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปทั่วโลก
 และคุณสามารถแบ่งปันวิดีโอได้มากเท่าที่คุณต้องการทุกวัน!

 ในที่สุดสิ่งที่ง่าย ยินดีต้อนรับสู่ UVIOO

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน!

オンラインで最大の業界へようこそ!広告業界より多くの費用を支払うものはありません+ウイルスのビデオよりも人気が高いものは何もありません!

今あなたはYouTubeのビデオを共有するときに支払われます!

あなたが共有するVIRALの各ビデオは、
  - あなたの住宅ローンを支払う。
  - 車の支払いをする。
  - あなたは世界を旅することができます。
 また、毎日好きなだけ多くの動画を共有できます。

 最後は何か簡単です。 UVIOOへようこそ。

おかえりなさい!

가장 큰 업계 온라인에 오신 것을 환영합니다!광고 업계보다 더 많은 돈을 지불하는 것은 없으며 바이러스 성 비디오보다 더 인기있는 것은 없습니다!

이제 YouTube 동영상을 공유 할 때 비용이 지급됩니다.

VIRAL이 나눌 수있는 모든 비디오를 공유 할 수 있습니다.
 - 모기지에 돈을 지불하십시오.
 - 자동차 지불을하십시오.
 - 당신이 세상을 여행하게하십시오.
 매일 원하는만큼의 동영상을 공유 할 수 있습니다.

 마침내 뭔가 간단합니다. UVIOO에 오신 것을 환영합니다.

환영합니다!

Bienvenue sur le plus grand secteur en ligne!Rien ne paie plus que l'industrie de l'annonce + rien n'est plus populaire que les vidéos virales!

Maintenant, vous êtes payé lorsque vous partagez une vidéo YouTube.

Chaque VIDÉO que vous partagez qui va VIRAL peut
 - Payer pour votre prêt hypothécaire.
 - Faites le paiement de votre voiture.
 - Permettez-vous de voyager dans le monde entier.
 Et vous pouvez partager autant de vidéos que vous le souhaitez tous les jours!

 Enfin, quelque chose de simple. Bienvenue chez UVIOO.

Bienvenue à la maison!

欢迎来到最大的行业在线!没有比广告行业更重要的东西+没有比病毒视频更受欢迎!

现在,当您分享任何YouTube视频时,您将获得报酬!

你分享的每一个VIDEO都是VIRAL可以的
  - 支付您的抵押贷款。
  - 让你的车付款
  - 让你旅行世界。
 并且您可以每天共享尽可能多的视频!

 最后一件简单。欢迎来到UVIOO。

欢迎回家!

Comments ()    


Forum » รายได้จากเน็ต » รายได้จากการแชร์วีดีโอ » แชร์วีดีโอแล้วได้ตัง (เอก SWCtv)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: