Home » Files » PC

โปรแกรมแปลงภาษาไทยเป็นภาษาคาราโอเกะ
[ · Download from mirror () ] 12-May-2014, 1:42 PM
โปรแกรมแปลงภาษาไทยเป็นภาษาคาราโอเกะ แบบอังกฤษ Thai Romanization

การแปลงนี้อาศัย หลักเกณฑ์ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน แบบถ่ายเสียง ตาม

หลักของ ราชบัณฑิตยสถาน
http://www.arts.chula.ac.th/~ling/tts/ThaiRoman.pdf

โปรแกรม Thai Romanization นี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก ทุนพัฒนาศักยภาพใน

การทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2546-7 (รู้สึกว่าจะหยุดพัฒนาไปเสียแล้ว )
แต่การใช้งานในการสะกดชื่อก็สามารถทำได้เยี่ยมพอสมควร เท่าที่ทดสอบกับชื่อตัว

ผมเอง ก็ถือว่าใกล้เคียงมาก ผิดไปแค่ 3 ตัวอักษร

ปกรณ์ หอมหวลดี
ที่ใช้อยู่ Pakorn Homhuandee
โปรแกรมแปลให้ Pakon Hom Huan Di
 thai-romanization

Download ==>

http://adf.ly/7GlYd
ขนาดประมาณ 3.2 เมก


 Category: PC | Added by: swctv | Tags: swctv, karaoke, แปลงภาษาไทยเป็นภาษาคาราโอเกะ, โปรแกรม
Views: 20628 | Downloads: 1937 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar