[ Updated threads · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » ประกาศ หรือ หาสิ่งที่คุณต้องการ » ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดบ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหัวนา (เปิดบ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหัวนา ณ วัดจำปา ศรีสะเกษ)
เปิดบ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหัวนา

กิจกรรม “เปิดบ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหัวนา” ณ วัดจำปา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ เป็นประธาน ท่ามกลางธรรมชาติและชุมชนที่ตั้งอยู่บนหลักการพอเพียงที่หาได้ยากในยุคนี้จึงสร้างความตื่นเต้นให้เหล่านักท่องที่มาเยี่ยมยม ไม่ว่าจะเป็นสินค้า OTOP หรือ สถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านตามรูปแบบความพอเพียง ซึ่งการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนั้นเป็นการดึงภูมิปัญญา-วิถีชีวิต เพิ่มรายได้ชุมชนยั่งยืนโดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุนชน

Comments ()    


Forum » ประกาศ หรือ หาสิ่งที่คุณต้องการ » ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดบ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหัวนา (เปิดบ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านหัวนา ณ วัดจำปา ศรีสะเกษ)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: