โปรโมชั่น อบรมการถ่ายวีดีโอพื้นฐานโปรโมชั่น ปิดเทอม การเรียน การสอน 1 วัน
ราคา พิเศษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ท่านละ 500 บาทเท่านั้น
สำหรับ บุคคลทั่วไป ท่านละ 1000 บาทเท่านั้น
เริ่มเรียน 10 17 24 31 ต.ล. 58
สนใจลงชื่อ + เบอร์โทร เลือกวันที่จะเรียนได้เลยครับ

รายละเอียด
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายภาพวีดีโอ และอยากรู้หลักการถ่ายภาพวีดีโอเบื้องต้น รวมถีงขั้นตอนต่างๆของการผลิตรายการทีวี ที่คุณจะได้เรียนรู้ทั้งหมด ทุกขั้นตอน ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และพร้อมในการทำงานได้จริง

... Read more »

Comments (0)