อยู่เพื่อรักเธอ - OST. Autumn in My Heart รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ (Official MV)อยู่เพื่อรักเธอ - OST. Autumn in My Heart รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ (Official MV)

“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์”
       (Autumn In My Heart - Thai Version)

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรด ... Read more »

Comments (0)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.18“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.18

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.17“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.17

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.16“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.16

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.15“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.15

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.14“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.14

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.13“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.13

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.12“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.12

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.11“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.11

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.10“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.10

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.09“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.09

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.08“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.08

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.07“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.07

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.06“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.06

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.05“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.05

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.04“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.04

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.03“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.03

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.02“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.02

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์ Autumn In My Heart - Thai Version - EP.01“รักนี้ชั่วนิจนิรันดร์” (Autumn In My Heart - Thai Version) EP.01

       ประเภท Romantic / Drama
       บทโทรทัศน์ : ทีฆะเดช วัชรธานินทร์
       กำกับภาพ ม.ร.ว อัมพรพล ยุคล
       กำกับการแสดง : ศิวโรจณ์ คงสกุล
       อำนวยการสร้าง : ทรูวิชั่นส์
       ผลิต : บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด โดย อนันดา เอเวอริงแฮมและนภัสริญญ์ พรหมพิลา
       วัน เวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.00 ... Read more »

Comments (1)    


ซิ่งรักทะลุมิติ Full Episode 15เรื่องย่อ : ซิ่งรักทะลุมิติ Parallel Universe
ดิม(วรเวช ดานุวงศ์) ชายหนุ่มที่หลงรักความเร็ว และมีความฝันที่อยากจะเป็นนักแข่งรถอันดับหนึ่ง แต่การหายตัวอย่างไร้วี่แววของพ่อเขา จึงทำให้ดิมต้องเป็นผู้นำครอบคัวที่คอยดูแ­ล แม่(ปวีณา ชารีฟสกุล) และดิว(ลักษณาพร กตกุลธารา) น้องสาววัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่พร้อมจะเดินท­างผิดได้ หากไร้ผู้นำที่ดี ดิมจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ครอบครัว กลับมาอบอุ่นและมีเสียงหัวเราะอีกครั้งแม้­ว่า เขาจะรู้ดีว่ามันยากแค่ไหน เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เมื่อดิมลงไปซ่อมบ้านที่ชั้นใต้ดิน จึงเป็นเหตุให้เขาได้พบเจอประตูลับ ที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน และหลังประตูลับนี้เอง ที่เปลี่ยนชีวิตเขาแบบสิ้นเชิง นั่นคือ TOYOTA Celica สุดยอดรถแข่งในตำนาน พร้อมกับมวลแห่งความทรงจำ ความรู้สึกทั้งหลาย ต่างหลั่งไหลเข้ามาในสมองของเขา...พ่อที่เ­ขาคิ ... Read more »

Comments (1)